השחקן במסיכה
כי גם לנו קשה לפעמים לזכור פרצופים
איך משחקים ?